Informasjon om fedmeoperasjon

Informasjon om fedmeoperasjon på Privatsykehuset Haugesund
Våre dyktige ortopeder utfører behandling i samarbeid med Helse Vest, og de fleste inngrepved ortopedisk avdeling dekkes gjennom denne avtalen. Dette krever henvisning fra lege, ogdu betaler kun offentlig egenandel pluss eventuell materialkost. Proteser, PRP og operasjon avinngrodd tånegl dekkes ikke av denne avtalen.

Kneprotese

Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kantilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå.Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinskeoppfølgingen og treningskompetansen til denenkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter.Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativt
av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samar-
beid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.
Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kan tilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå. Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinske oppfølgingen og treningskompetansen til den enkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter. Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativtav fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samarbeid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.

Skulder

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Albue

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hånd/håndledd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fot/ankel

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Menisk og korsbånd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fysioterapi

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hofteprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Kneprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Ingrodd tånegl

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

PRP

Privatsykehuset Haugesund har tettsamarbeid med fysioterapi-avdelingen ved Haugesund Medisinske Senter. Fysioterapeutene holder til isamme bygning som Privatsykehuset, og vi anbefaler deres tjenesternår pasienter har behov for profesjonell og god behandling.

Tiden før operasjonen

Lese pasientguiden nøye. Her står det mye nyttig informasjon som er relevant for gjennomføring av alle typer operasjoner. I tillegg til det som står i brosjyren er det et par punkter som også er relevant for de som tar overvekts kirurgi. De står nevnt under i dette skrivet.

Medisiner

Medisiner en bør unngå de siste 5 dagene før operasjon er medisiner som inneholder acetylsalisylsyre som eksempel Albyl, Treo eller Trombyl. Disse medisinene kan gjøre at du blør letter. Bruker du annen type blodfortynnende ønsker vi at du tar kontakt (eks. Xarelto).

Faste medisiner du ellers bruker skal du fortsette å ta. Disse vil vi at du tar med deg til oss i originalforpakningen.

Blodprøver

Du tar blodprøver hos oss på preoperasjonsdagen, men det er viktig at du også tar blodprøver senest 3 dager før operasjonen på ditt lokale sykehus. Du fikk med deg rekvisisjonsarket hos oss på preoperasjonsdagen. Dette tar du med deg til sykehuset hvor du tar blodprøvene. Prøvene må sendes Haugesund sykehus for analyse. De som ønsker kan komme hit å ta blodprøvene her hos oss.

Røyking

Røyking øker risikoen for komplikasjoner, spesielt infeksjoner. Vi anbefaler at du slutter å røyke senest 6 uker før operasjonen. Bruk alternative nikotinerstatninger dersom du ikke klarer å slutte.

På operasjonsdagen

Du vil få oppmøtetidspunkt av pasientveileder. Det er viktig at du faster 6 timer før angitt oppmøtetid (mer informasjon i pasientguiden). Litt ventetid er ikke uvanlig, så ta med deg noe lesestoff eller nettbrett. Sykepleierne vil ta imot deg, og før operasjonen vil du få samtale med anestesilege og kirurg. Operasjonen blir gjort gjennom 5 små kikkerør som føres inn i buken via små snitt. Hele operasjonen gjennomføres i narkose.

Etter operasjonen kan en føle seg øm i magen og ha luftsmerter og kvalme. For å forebygge blodpropp og lungekomplikasjoner er det viktig at du beveger deg. Du blir satt i en stol kort tid etter operasjonen. Når du har kommet deg litt til hektene kan du gå inn på pasientrommet sammen med en sykepleier. Du får kvile i sengen, men utover ettermiddagen ønsker vi at du beveger litt på deg og går litt på rommet eller i gangene hos oss. Ved behov får du smertestillende og kvalmestillende medisiner hos oss. Du får væske intravenøst og drikker litt selv små mengder utenom.

Dagen etter operasjonen

Etter en fedmeoperasjon sover du på sykehuset en natt. Dagen etter har du samtale med ernæringsrådgiver, fysioterapeut, sykepleier og kirurgen før du får reise hjem. Du får også smake litt på forskjellige næringsdrikker hos oss og får tilbud om drikke. Det er ønskelig at du prøver å drikke litt selv om det kan være lite fristende i starten.  Har du behov for smertestillende når du reiser hjem, får du dette med deg fra oss. Du må ha ledsager som henter deg og er sammen med deg første døgnet etter operasjonen.

Sykemelding

Det er vanlig med 4 ukers sykemelding etter en fedmeoperasjon. Denne lages elektronisk og sendes automatisk til arbeidsgiver dersom arbeidsgiver er oppført på egenerklæringen.

Resept

Det blir foreskrevet en resept på blodfortynnende, syrenøytraliserende (unngå halsbrann) jern, vitaminer og mineraler etter operasjonen. Resepten er elektronisk og kan hentes ut på et valgfritt apotek. Det er viktig at du tar medisinen og kosttilskuddet som står på resepten. Du vil få opplæring i hvordan du administrerer medisinene som står oppført i resepten før utreise.

Tiden etter operasjonen

Det er vanlig å føle seg litt slapp og småkvalm etter en fedmeoperasjon. Lavt inntak av mat og drikke gjør at en kan blir dehydrert og uvel. Detter er helt normalt i begynnelsen etter operasjonen.

Fysisk aktivitet

Prøv å være litt fysisk aktiv minst en time hver dag. Litt aktivitet gjennom hele dagen er best. Aktivitet kan være helt vanlige aktiviteter som gå i trapp, ta ut av oppvaskmaskin, gå fra rom til rom eller hente posten. Det er ikke farlig å bevege seg, men stopp dersom du får smerter. Unngå styrketrening de første ukene. En gåtur er bedre i starten.

Diett

Følg dietten i heftet «Kostråd ved gastric bypass/gastric sleeve» som du fikk før utreise. Det er viktig at du følger dietten nøye. Har du spørsmål kan du ta kontakt med tlfnr på siste side i dette skrivet.

Agraffer

Agraffene fra de små kikhullene kan fjernes hos oss samtidig som du har en etterkontroll. Dette gjøres ca 10-14 dager etter operasjonen og tid avtales ved utreise. Dersom du ikke kan komme til oss kan du fjerne disse hos fastlegen.

Oppfølging

Vi vil ringe deg ca 1 uke etter operasjonen for å høre hvordan det går og svare på spørsmål du eventuelt må ha. Skulle det være behov for å kontakte oss før den tid må du selvsagt gjøre det. Ha lav terskel for å ta kontakt dersom du har smerter eller ubehag som ikke gravis blir bedre.

Videre oppfølging

Du vil bli kontaktet for å ha samtale med ernæringsrådgiver ca 6-10 uker etter operasjonen. Husk å skrive ned spørsmål du måtte ha. I dette møtet går vi gjennom den siste perioden etter operasjonen og legger en plan for veien videre. Det vil bli satt opp en individuell kostholdsplan dersom du ønsker det.

Vi vil også kontakte deg ca 3 og 6 måneder etter operasjonen, vanligvis via telefonsamtale, men du kan også få time her hos oss dersom du ønsker det.

Deretter vil du bli kalt inn til oppfølging med i mindre grupper ved 1,2,3 og 5 år etter operasjonen. Vi har ulike tema for de forskjellige møtene og det blir foredrag og erfaringsutveksling. Vi anbefaler alle som kan å delta på disse gruppene da si erfarer at pasientene har stor glede av disse. I tillegg til oppfølging hos oss er det viktig å gå til årlig kontroll hos fastlegen. Det er fastlegen som skal ha oversikt over helsen din og er den som skal følge deg opp resten av livet. Skulle du ha behov for veiledning hos oss utenom de avtalte gruppemøtene må du bare ta kontakt.

For oss på privatsykehuset er det viktig at du som pasient skal føle deg trygg og få den oppfølgingen du trenger.

Kontaktinformasjon

Tlf resepsjon: 52 70 05 50

Åpent fra 08:30 - 15:00

Pasientveileder + ernæringsrådgiver : 474 85 852

Vi ser frem til å høre fra deg!

Takk, din melding er mottatt!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Forespørsel
timebestilling
Send oss en melding, og vi kontakter deg for å finne et tidspunkt som passer!
Takk, du hører fra oss!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
PSH Avanti Hospital © 2022
Personvernerklæring