Sterilisering - pasientbrosjyre

Sterilisering er den desidert sikreste prevensjonsmetoden, men også den mest drastiske. Sterilisering er et permanent inngrep. Det er vanskelig å gjøre om inngrepet, slik at du kan bli fruktbar igjen. Kun 25-50 % av disse forsøkene er vellykkede. Har du først blitt sterilisert må du regne med at du aldri vil kunne bli far på vanlig måte. Med andre ord: hvis du velger å sterilisere deg, bør du være 100 % sikker på at du ikke vil ha barn, verken nå eller senere. Det er et valg for livet.
Våre dyktige ortopeder utfører behandling i samarbeid med Helse Vest, og de fleste inngrepved ortopedisk avdeling dekkes gjennom denne avtalen. Dette krever henvisning fra lege, ogdu betaler kun offentlig egenandel pluss eventuell materialkost. Proteser, PRP og operasjon avinngrodd tånegl dekkes ikke av denne avtalen.

Kneprotese

Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kantilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå.Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinskeoppfølgingen og treningskompetansen til denenkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter.Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativt
av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samar-
beid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.
Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kan tilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå. Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinske oppfølgingen og treningskompetansen til den enkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter. Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativtav fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samarbeid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.

Skulder

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Albue

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hånd/håndledd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fot/ankel

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Menisk og korsbånd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fysioterapi

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hofteprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Kneprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Ingrodd tånegl

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

PRP

Privatsykehuset Haugesund har tettsamarbeid med fysioterapi-avdelingen ved Haugesund Medisinske Senter. Fysioterapeutene holder til isamme bygning som Privatsykehuset, og vi anbefaler deres tjenesternår pasienter har behov for profesjonell og god behandling.

For hvem?
Alle som har fylt 25 år og bor i Norge kan få utført en sterilisering hvis de ønsker det. De eneste som må søke spesielt, er personer som er alvorlig sinnslidende eller er utviklingshemmet. Da behandles saken av et eget utvalg, steriliseringsnemden. Det må veldig gode argumenter til for at operasjonen skal bli utført. Søkerens verge/foresatte må være enig før en eventuell sterilisering gjennomføres.

Hvis du er under 25 år og ønsker å bli sterilisert, må saken din behandles av den samme steriliseringsnemden. Siden sterilisering er et såpass drastisk inngrep, skal det ganske mye til for at saken skal gå igjennom. Dette gjelder spesielt hvis du ikke har fylt 18 år enda, eller ikke har noen barn fra før.

Blir jeg fornøyd?
De aller fleste som har blitt sterilisert, er godt fornøyde med det valget de har tatt. Mange opplever økt seksuell glede etter at de slipper å bekymre seg for graviditet eller prevensjon.

Noen opplever en psykisk reaksjon etter operasjonen. For enkelte menn er evnen til å kunne befrukte en viktig del av manndomsfølelsen, og noen opplever tapet av denne evnen som vanskelig. I verste fall kan det føre til potensproblemer. Personer med psykiske problemer fra før er mest utsatt.

Noen få prosent (5 -10 %) angrer seg, og ønsker å gjøre om inngrepet. Særlig er dette personer som tok en rask avgjørelse på å sterilisere seg. Av alle som gjennomgår en såkalt reverseringsoperasjon, er det bare 20-25 % som får tilbake fruktbarheten.

Operasjonen går på fjerning av ca. 2 1/2 til 3 cm av sædlederne både på høyre og venstre side. Operasjonen blir foretatt i lokalbedøvelse. Såret blir sydd med tråd som oppløser seg selv, og skal ikke fjernes. 

Før operasjon
Har du mulighet skal du barbere bort alt håret på pungen. Dette kan du gjøre her hos oss. Vi har nødvendig utstyr

Det er viktig å ta hensyn til hvilke medisiner du går på i forbindelse med operasjon. Blodfortynnende medisiner må ofte avsluttes noen dager før inngrepet. Ta derfor kontakt med oss hvis du går på dette, evt tar Omega 3 eller tran, så vurderer vi hvert enkelt tilfelle. Det må også avtales med oss når en kan starte opp igjen med disse etter operasjonen.

Vi ber deg om å ta 4 stk. Paracet à 500 mg ca. 1 time før avtalen hos oss. Du skal ta alle disse fire tablettene på en gang, med et halvt glass vann. Dette for å sette i gang smertelindringssystemet. Du må dusje og ha på rene klær før du kommer til operasjonen. Du bør også spise et lett måltid før du kommer.

Etter operasjonen
Det blir lagt på kompresjonsbandasje som kan fjernes etter 24 timer. Innerste bandasje kan fjernes etter noen dager. Du skal ikke dusje før det er gått 3-4 dager. Spermiene er levedyktige ennå i flere uker. Derfor kan du levere en sædprøve hos egen lege 10–12 uker etter operasjonen. Du er ikke steril så lenge du har levende spermier. I mellomtiden må du bruke prevensjon.  P.g.a. blødningsfare må du holde deg i ro resten av dagen. Ingen tunge løft det første døgnet.

Det er vanligvis ikke nødvendig med kontroll her på urologisk avdeling, evt. videre oppfølging hos egen lege. Som ved all behandling som innebærer perforering av hud kan det oppstå infeksjoner. Dette er meget sjeldent, men en skal være obs om en blir rød, hoven og får smerter i det aktuelle området dagen etter behandling. 

Garanti
Det kan ikke gis garanti på et resultat av kirurgisk inngrep.

Hvis alvorlige komplikasjoner skulle oppstå etter at PSH er stengt bes du kontakte legevakt. Ved akutte og alvorlige komplikasjoner ring alarmsentralen på tlf.  113


Vi ser frem til å høre fra deg!

Takk, din melding er mottatt!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Forespørsel
timebestilling
Send oss en melding, og vi kontakter deg for å finne et tidspunkt som passer!
Takk, du hører fra oss!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
PSH Avanti Hospital © 2022
Personvernerklæring