TUR-p operasjon -pasientbrosjyre

Omkring blærehalsen hos menn sitter en kjertel som kalles prostata. Den pleier å bli større med årene. Når den vokser kan den klemme på blærehalsen slik at det blir trangere i utløpet fra urinblæren. Det merkes gjerne ved at vannlatingen går tregere. Dersom en går lenge nok kan det ende opp med full stopp. Den indre delen av prostatakjertelen opereres bort. Denne operasjonen kan gjøres gjennom urinrøret. Det er undersøkelsen av prostata på forhånd som avgjør hva for en operasjonsmetode som er best i det enkelte tilfelle.
Våre dyktige ortopeder utfører behandling i samarbeid med Helse Vest, og de fleste inngrepved ortopedisk avdeling dekkes gjennom denne avtalen. Dette krever henvisning fra lege, ogdu betaler kun offentlig egenandel pluss eventuell materialkost. Proteser, PRP og operasjon avinngrodd tånegl dekkes ikke av denne avtalen.

Kneprotese

Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kantilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå.Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinskeoppfølgingen og treningskompetansen til denenkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter.Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativt
av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samar-
beid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.
Helsehuset har med alle sine tilbud samlet kompetansen i idrettsmedisin under ett tak og kan tilby et helt unikt og helhetlig tilbud til pasienterog kunder på alle nivå. Vi vil sammen styrke den idrettsmedisinske oppfølgingen og treningskompetansen til den enkelte, idrettslag og foreninger, samt tilbytrening i moderne treningslokaler hos Vici treningssenter. Vi har tilbud om forebygging, opptrening, diagnosesetting og behandling både konservativtav fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktor, og treningsveileder og rehabiliteringetter skade. I de tilfeller hvor konservativ behandling ikke gir ønsket resultat tilbyr vi operativ behandling ved ortopedisk avdeling på Privatsykehuset Haugesund.Vi tilbyr også kursvirksomhet som er rettet motbåde utøvere og støtteapparat. I tillegg har viernæringsveileder og psykologer som kan bidramed sin kompetanse.Vi mener at vårt tverrfaglige tilbud og samarbeid på Helsehuset gir helhetlig oppfølging medhøy kvalitet, samt at det gir effektiv behandlingfor kundene våre.Vici Treningssenter gir tilgang til topp modernetreningslokaler med det siste nye av treningsutstyr fra kvalitetsleverandøren Technogym.Like viktig er kompetansen som våre trenerebesitter. Alle våre trenere har høyere utdannelse innen for forskjellige retninger av trening og fysisk aktivitet fra for eksempel NorgesIdrettshøyskole.

Skulder

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Albue

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hånd/håndledd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fot/ankel

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Menisk og korsbånd

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Fysioterapi

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Hofteprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Kneprotese

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

Ingrodd tånegl

Du trenger henvisning fra lege ogbetaler kun offentlig egenandel +eventuell materialkost

Vi har også avtale med alleforsikringsselskap. Har du helseforsikring, bruk den. Kort ventetid.

PRP

Privatsykehuset Haugesund har tettsamarbeid med fysioterapi-avdelingen ved Haugesund Medisinske Senter. Fysioterapeutene holder til isamme bygning som Privatsykehuset, og vi anbefaler deres tjenesternår pasienter har behov for profesjonell og god behandling.

Blodprøver
Du må ta noen blodprøver 1 – 2 uker før operasjonen. Ta med vedlagte rekvisisjonsark evt tilsendt epost til fastlegen din eller ditt lokale sykehus. Du må også levere inn en urinprøve, samt alle over 65 år må ta EKG hos fastlegen før operasjonen. 

I noen tilfeller må det tas antistoffscreening som må sendes og analyseres ved Haugesund sykehus.  Du vil da finne rekvisisjon til dette i informasjonsbrev som sendes ut i forkant av operasjonen. 

Medisiner
Du kan ta dine faste medisiner som vanlig, bortsett fra eventuelt blodfortynnende medisiner. Dersom du bruker Marevan (eller annen type blodfortynnende medisin), Omega3 eller tran  – husk å slutt med dette 3 dager operasjon. Husk å starte opp igjen med Marevan e,l. dagen etter operasjon om kvelden. Vi vil gå gjennom et egenerklæringsskjema med hver pasient, og gi tilbakemelding om eventuelt noen andre av medisinene må avsluttes noen dager før. 

Dagene før operasjonen
Siden du etter operasjonen må ligge i ro et døgn så er det viktig at du tømmer tarmen før du kommer til oss. Du bruker Microlax som fås kjøpt på apoteket. Nøyaktig bruksanvisning følger hver pakning. Vi anbefaler at du bruker 2 tuber. Dette samt dusjing gjøres kvelden før operasjonen. Du kommer til å overnatte en natt ved Privatsykehuset Haugesund, slik at vi ber deg ta med litt toalettsaker samt eventuelle faste medisiner. Ta også med et klesskift.

Operasjonsdagen


Fasteregler
Fast føde, melkeprodukter, yoghurt, kullsyreholdig drikke, juice med fruktkjøtt, pastiller: minimum 6 timer før angitt oppmøtetidspunkt. Vi anbefaler deg fritt å drikke klare væsker som kaffe, te (begge uten melk), søt saft uten fruktkjøtt, vann inntil 2 timer før angitt oppmøte-tidspunkt. Vi ber deg også om å ta 4 stk. Paracet à 500mg ca. 1 time før avtalen hos oss. Dette for å sette i gang smertelindringssystemet. Du skal ta alle tablettene på en gang, med et halvt glass vann.

Diabetes pas. skal unngå søt saft. Fastetidene skal overholdes for din egen sikkerhets skyld. Ved manglende overholdelse må vi utsette / avlyse din operasjon.

Verdisaker
Legg verdisaker og smykker fra deg hjemme, da vi ikke har mulighet for å oppbevare eller ta ansvar for disse. 


NB! VIKTIGE FORBEREDELSER FØR EN OPERASJON – gå igjennom og huk av før du kommer

 

  - At blodprøvene er tatt

 - Dersom du bruker Marevan (eller annen type blodfortyn nende medisin) – husk å slutte med dette 3 dager før operasjon. 

 - Husk å starte opp igjen med Marevan eller annen blodfortynnende medisin dagen etter operasjon om kvelden

 - Ta med egne medisiner 

 - Husk å lese gjennom fastereglene som står i brosjyre

 - Husk å ta Microlax kvelden før operasjon

 - Husk å ta 4 Paracet a 500 mg før operasjon

 - Ta med ekstra klesskift


Trenger du pasienttransport gjennom Pasientreiser – ta kontakt med oss på telefon 52700550


Garanti 
Det kan ikke gis garanti på et resultat av kirurgisk inngrep. Hvis alvorlige komplikasjoner skulle oppstå etter at PSH er stengt bes du kontakte legevakt. Ved akutte og alvorlige komplikasjoner ring alarmsentralen på tlf.  113.


Etter operasjonen
Når operasjonen er ferdig legges det inn et kateter gjennom urinrøret til blæren, og det startes straks gjennomskylling av blæren. 

Det anbefales ikke å kjøre bil hjem selv etter operasjonen, så det er fint om pårørende kan hente deg når du skal hjem.

Etter at du er kommet hjem
Såret som står igjen i blærehalsen etter operasjonen på prostata trenger vanligvis seks til åtte uker for å gro - kanskje lenger. I den tiden kan det av og til blø, og det kan løsne slintrer og skorper fra såret i blærehalsen. Dette kan merkes som rødfarge og grums i urinen, og kan mistolkes som tegn på betennelse hvis du leverer inn urinprøve før det er gått minst tre måneder etter operasjonen.

I de ukene såret i blæren skal gro er det viktig å unngå øket trykk i vevet omkring urinblæren, da dette kan lettere gi blødning i såret. Derfor skal du ikke løfte tungt. Du skal heller ikke presse veldig hardt når du har avføring eller vannlating. Unngå hard hosting.

Når du merker blod og grums i urinen etter operasjonen, så husk at såret i blærehalsen trenger halvannen til to måneder for å gro. Sykemeldingstiden er avhengig av blant annet hvilken type arbeid du har til daglig. Vanligvis 4 uker. 

Du må avstå fra seksuell aktivitet i 6 uker etter operasjonen. Etter operasjonen er muligheten stor for at du ikke kan få barn på naturlig måte. En får ereksjon som tidligere. Etter operasjonen er den indre åpningen i blærehalsen så vid at sæden tømmes inn i urinblæren ved sædutløsning, og lite eller ingenting kommer direkte ut gjennom urinrøret.

Trening
Det er det viktig å trene opp blæren til å holde på urinen. Du kan trene lukkemuskelen ved å knipe den sammen mange ganger daglig. Når du kniper igjen lukkemuskelen, hemmer du samtidig tømmingsrefleksen til blæren. Denne opptreningen kan være litt vanskelig kort tid etter operasjonen. Det er svært viktig at du gjør en aktiv innsats selv. Kirurgen kan fjerne det som stenger i blærehalsen, men det er du selv som må overta kontrollen over blæretømmingen. Når du greier å holde på urinen i 3–4 timer om dagen, har du god mulighet til å sove gjennom hele natten. Som ved all behandling kan det oppstå infeksjoner.  Dersom du får feber ta kontakt med din fastlege da dette kan være en indikasjon på en urinveisinfeksjon. 


Vi ser frem til å høre fra deg!

Takk, din melding er mottatt!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
Forespørsel
timebestilling
Send oss en melding, og vi kontakter deg for å finne et tidspunkt som passer!
Takk, du hører fra oss!
Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.
Vil du ringe oss istedet?
Du treffer oss på 52 70 05 50
fra 08:30 til 15:00.
PSH Avanti Hospital © 2022
Personvernerklæring